Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 151/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie z 2015-12-11

Sygn. akt II K 151/15

UZASADNIENIE

Na wniosek R. M. i z urzędu tut. Sąd przeprowadził postępowanie o wydanie wyroku łącznego obejmującego wymierzone prawomocnie temu skazanemu kary w następujących sprawach:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 8 czerwca 1998r. w sprawie II K 80/98, za przestępstwa z art. 208 d.kk popełnione w dniu 15 marca 1998r., w połowie grudnia 1997r., w dniu 26 grudnia 1997r., pod koniec grudnia 1997r. – karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat,

gdzie następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 2 grudnia 1998r. sygn. akt II Ko 260/98 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 23 marca 2004r. w sprawie II K 25/04 za przestępstwo z art. 278§3 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w dniu 31 stycznia 2004r. – karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie V K 110/04 za przestępstwo z art. 278§3 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w dniu 15 marca 2004r. – karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 października 2004r. w sprawie V K 233/04 za przestępstwo z art. 178a§2 kk popełnione w dniu 14 sierpnia 2004r. – karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie V K 48/05 za przestępstwo z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 26 stycznia 2005r. – karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 5 października 2005r. w sprawie V K 236/05 za przestępstwo z art. 178a§2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 22 maja 2005r. – karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat,

gdzie następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 14 listopada 2007r. sygn. akt V Ko 476/07 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

7.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 września 2007r. w sprawie II K 108/07 za przestępstwo z art. 178a§2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 18 czerwca 2007r. – karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie V K 372/07 za przestępstwo z art. 244 kk popełnione w dniu 30 sierpnia 2007r. – karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

9.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie II K 52/08 za:

a)  przestępstwo z art. 178a§2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 14 lutego 2008r. – karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 229§3 kk w zw. z art. 229§1 kk popełnione w dniu 14 lutego 2008r. – karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności,

c)  przestępstwo z art. 244 kk popełnione w dniu 14 lutego 2008r. – karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

d)  przestępstwo z art. 244 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od 17 lipca 2007r. do 29 sierpnia 2007 roku – karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

gdzie następnie kary jednostkowe połączono i orzeczono karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności

10.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 24 października 2008r., którym w miejsce:

a)  kar jednostkowych ograniczenia wolności orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach II K 25/04 i V K 110/04 Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu, orzeczono karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, uznając karę za wykonaną w całości

b)  kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych w pkt I, IV i V wyroku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu wydanego w sprawie II K 52/08, orzeczono karę łączną 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności

c)  kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach II K 108/07, V K 372/07 i II K 52/08 Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu, orzeczono karę łączną 5 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet kary odbytej w sprawie IIK 108/07 oraz okres zatrzymania w dniu 18 czerwca 2007r. w sprawie II K 108./07 oraz zatrzymania od dnia 14 lutego 2008r. godz. 14.10 do dnia 15 lutego 2008r., godz. 10.40, tj. jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 52/08;

11.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie II K 285/12 za przestępstwo z art. 178a§2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w dniu 1 kwietnia 2012r. – karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia rowerów na okres 2 lat;

12.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Brodnicy VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Golubiu - Dobrzyniu z dnia 21 maja 2015r. w sprawie VII K 24/15 za:

a)  przestępstwo z art. 283 kk w zw. z art. 279§1 kk popełnione w dniu 8 grudnia 2014r. – karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 278§1 kk popełnione w nocy z 19/20 marca 2014r. – karę 6 miesięcy

pozbawienia wolności,

gdzie następnie kary jednostkowe połączono i orzeczono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania w dniu 19 grudnia 2014 r. od godz. 9.30 do godz. 18.55 uznając, iż stanowi to jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności, zasądzono powództwo cywilne,

13.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie II K 74/15, za przestępstwo z art. 244 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w dniu 28 kwietnia 2015r. – karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art.85 kk w brzmieniu sprzed 01 lipca 2015r. sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Zasady wymiaru kary łącznej mające zastosowanie w niniejszej sprawie określa art.86§1 kk w brzmieniu sprzed 01 lipca 2015r., zgodnie z którym Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa – do sumy kar wymierzonych za wszystkie czyny objęte wyrokowaniem.

W realiach niniejszej sprawy należało, zdaniem Sądu, połączyć skazanemu R. M. jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami:

a) Sądu Rejonowego w Brodnicy VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Golubiu - Dobrzyniu z dnia 21 maja 2015r. w sprawie VII K 24/15

b) Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie II K 74/15

- opisanymi powyżej w pkt 12-13 części wstępnej wyroku.

Najsurowszą z kar jednostkowych podlegających łączeniu była kara 10 miesięcy pozbawienia wolności, zaś suma kar podlegających łączeniu wyniosła 2 lata pozbawienia wolności. Sąd zastosował zasadę przeważającej kumulacji albowiem popełnione czyny godzą w różne dobra chronione prawem, dzieli je znaczny odstęp czasu, natomiast opinia o skazanym z zakładu karnego jest przeciętna (k.33). W tej sytuacji wymierzona kara łączna de facto jest równa karom, jakie wynikały dla skazanego z poszczególnych wyroków jednostkowych (przy uwzględnieniu wymierzonej w pierwszym wyroku jednostkowym kary łącznej). Należy jednak zaznaczyć, że wbrew opinii powszechnej wśród skazanych wyrok łączny nie ma na celu automatycznego „polepszenia” sytuacji skazanego, gdyż nic takiego nie wynika z przepisów prawa.

Zgodnie z art.63§1 kk na poczet wymierzonej niniejszym wyrokiem kary łącznej Sąd dokonał zaliczenia zatrzymania w sprawie VII K 24/15 oraz okresu kary już odbytej w tej sprawie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art.624§1 kpk i §14 ust.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.1348 z późn. zm.)

Sędzia:

Hanna Woźniak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Lenartowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie
Data wytworzenia informacji: