Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
717

II W 219/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-07-29

Data publikacji: 2021-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 219/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karany w składzie: Przewodniczący: Sędzia Natalia Dąbrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Kamilla Kulifer przy udziale oskarżyciela publicznego Komendanta Powiatowego Policji w W. reprezentowanego przez funkcjonariusza P. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 grudnia 2019 roku i 22 lipca 2020 roku sprawy o ukaranie z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w W. przeciwko 1
Czytaj więcej»

III RC 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: z chwilą usamodzielnienia się osoby pełnoletniej uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych traci przesłanki do żądania w/w świadczeń a zobowiązany ma prawo żądać ustalenia wygaśnięcia w/w obowiązku
(...) 2/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa W. P. przeciwko M. P. (1) - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1.ustala , że obowiązek alimentacyjny powoda W. P. wobec pozwanej M. P. (1) zasądzony wy
Czytaj więcej»

III RC 23/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec małoletnich dzieci .Prawo małoletnich dzieci do równej stopy życiowej z rodzicami .
(...) 23/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa S. W. (1) przeciwko S. W. (2) - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1.ustala , że obowiązek alimentacyjny powoda S. W. (1) wobec pozwanego S. W. (2) zasą
Czytaj więcej»

III RC 13/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zgodnie z treścią art.128 krio obowiązek dostatecznych środków utrzymania a także w miarę potrzeby środków wychowawczych obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo .Kolejność zobowiązania określa art. 129 krio.
Sygn. akt III RC 13/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko P. C. - o alimenty 1.zasądza od pozwanego P. C. na rzecz powoda A. C. rentę alimentacyjną w kwocie po 100,-( sto ) złotych miesięcznie , płat
Czytaj więcej»

III RC 25/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną i badanie przesłanek związanych ze zniesieniem wspólnoty
Sygn. akt III RC 25/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Jadwiga Błaszczyńska-Żuralska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko E. Z. - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 1.ustanawia rozdzielność majątkową stron J. Z. i E. Z. , wynikającą z zawartego pr
Czytaj więcej»

III RC 31/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2019-11-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacynych, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie , a uzyskała status osoby pełnoletniej
Sygn. akt III RC 31/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2019 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej J. F. (1) , działającej przez przedstawiciela ustawowego E. B. przeciwko F. F. - o zmianę orzeczeń w zakresie alimentów 1.podwyższa rentę aliment
Czytaj więcej»

III RC 50/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 50/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Jadwiga Błaszczyńska-Żuralska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej K. S. (1) działającej przez matkę K. R. przeciwko K. S. (2) - o podwyższenie alimentów 1.podwyższa rentę alimentacyjną płatną przez pozwanego K. S
Czytaj więcej»

III RC 33/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sprawa dotyczy uchylenia alimentów za okres od dnia 01.10.1998r. do dnia 28.01.2015r.
Sygn. akt III RC 33/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Jadwiga Błaszczyńska-Żuralska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko M. Z. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1.oddala powództwo,- 2.nie obciąża stron kosztami procesu,- Na oryginale właściw
Czytaj więcej»

III RC 67/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 67/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Jadwiga Błaszczyńska-Żuralska Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Wąbrzeźnie na rzecz C. C. przeciwko J. C. - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1.uchyla rentę alimentacyjną płat
Czytaj więcej»

III RC 74/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-12-30

Data publikacji: 2020-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 74/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia Natalia Dąbrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Natalia Kempa po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko M. W. (1) - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 1 ustanawia rozdzielność majątkową stron P. W. i M. W. (1) , wynikającą z
Czytaj więcej»