Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
712

I C 1/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-10-16

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: stażysta Zuzanna Witkowska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko A. G. (1) - o zapłatę z tytułu zachowku 1) zasądza od pozwanego A. G. (1) na rzecz powódki R. G. kwotę 18.411,11 zł (osiemnaście tysięcy c
Czytaj więcej»

I C 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynienie nakładów na nieruchomość po odwołaniu umowy darowizny, a więc w sytuacji, gdy powodowie już byli w zwłoce w kwestii wydania nieruchomości prawowitej właścicielce, nie ma charakteru nakładów koniecznych, których zwrotu powodowie mogliby się skutecznie domagać.
Sygn. akt: I C 2/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2015 r. w W. sprawy z powództwa : M. W. i J. W. i z powództwa wzajemnego I. S. przeciwko: I. S. i pozwanym wzajemnym M. W. i J. W. - o zapłatę I zasądza od pozwanej I. S. na rzecz powodów M. W. i J. W
Czytaj więcej»

I C 4/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zarzutem przedawnienia (jeżeli chodzi o należność główną) może skutecznie bronić się dłużnik osobisty, jeżeli nie jest jednocześnie dłużnikiem rzeczowym.
Sygn. akt I C 4/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Strzelecka po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko U. F. i B. L. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanych: U. F. i B. L. (1) solidarnie na rzecz powoda (...) w W. kwotę 43.999,48 zł (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dz
Czytaj więcej»

I C 6/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, choćby na skutek jednego i tego samego zdarzenia wzbogaciło się wiele podmiotów, nie jest odpowiedzialnością solidarną wzbogaconych.
Sygn. akt I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 15 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Foksińska Protokolant: sekretarz sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. W. przeciwko M. W. , A. W. (1) i A. W. (2) o zapłatę I zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powódki E. W. kwotę 193,10 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 6/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: " Ochrony dłużnika nie należy stawiać ponad ochronę wierzyciela".
Sygn. akt: I C 6/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą we W. przeciwko D. N. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanej D. N. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą we W. kwotę 9.738,73 zł (dziewięć tysię
Czytaj więcej»

II K 95/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-06-26

Data publikacji: 2020-06-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 95/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia SR Natalia Dąbrowska Protokolant: sekr. sad. Kamilla Kulfer po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 roku sprawy T. M. , syna C. i S. z domu D. , urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 17 marca 2019 roku na ulicy (...) w W. kierował samochodem osobowym m-ki M. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeź
Czytaj więcej»

II K 96/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: art. 107§1kks ma charakter blankietowy, albowiem dla jego zastosowania konieczne jest uwzględnienie właściwych regulacji zawartych w innych aktach prawnych
Sygn. akt II K 96/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 31 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka Protokolant: sekretarz sądowy Natalia Kempa przy udziale Naczelnika (...) w T. T. K. po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 roku na rozprawie sprawy R. K. , syna W. i R. z domu B. , ur. (...) w W. , o nr PESEL (...) oskarżonego o to, że: urządzał gdy dnia 16 października 2016 roku, na automacie P. (...) oznaczon
Czytaj więcej»

II K 96/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2019-01-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 96/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia SR Natalia Dąbrowska Protokolant: sekr. sąd. Natalia Kempa po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 roku na rozprawie sprawy M. M. , syna C. i T. z domu N. , urodzonego (...) w S. , o numerze PESEL: (...) oskarżonego o to, że: w dniu 12 marca 2018 roku, w W. , gm. R. , woj. (...)- (...) , kierował w ruchu lądowym samochodem ciężarowy
Czytaj więcej»

II K 99/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 99/17 UZASADNIENIE Sąd w oparciu o zgromadzony w sprawie i ujawniony w toku przewodu sądowego materiał dowodowy ustalił następujący stan faktyczny: D. Z. pochodzi z B. . Mieszkając tam, kibicował piłkarskiemu klubowi sportowemu „ (...) ”. Podczas meczów piłki nożnej poznał A. O. . Obecnie D. Z. mieszka w G. . Nadal pozostaje kibicem piłkarskim. Bywa na meczach (...) . Tam poznał kibica „wrogiej” drużyny, mianowicie „ (...) ”, J. B. . Utrzymuje z nimi koleżeńskie kontakty. W nocy z
Czytaj więcej»

II K 101/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2018-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II K 101/17 UZASADNIENIE Dnia 07 października 2013 roku funkcjonariusze Referatu Dozoru Urzędu Celnego w T. przeprowadzili kontrolę w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych w lokalu przy ul. (...) w W. . W lokalu tym sklep spożywczy prowadzi P. B. . Właścicielem tego lokalu jest G. B. . Na podstawie umowy najmu G. B. wynajął P. B. 3 m 2 swojego lokalu, na której miały zostać ustawione automaty do gry. Z kolei P. B. dnia 01 października 2013 roku zawarł z K. M. umowę najmu powierzchni
Czytaj więcej»