Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
426

I C 22/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-03-16

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel naprawia - zamiast posiadacza lub kierującego pojazdem - szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające m. in. ze spowodowania śmierci, jeśli wobec tych osób trzecich odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz lub kierujący.
Sygn. akt: I C 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , 16 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.03.2016 r. sprawy z powództwa: małoletniej M. D. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę J. K. przeciwko: (...) S.A. w S. - o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. D. kwotę 31.795,
Czytaj więcej»

I C 24/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód ponosi ryzyko, że jeżeli wytoczy powództwo o świadczenie nadmiernie wygórowane, będzie musiał w tym zakresie ponieść konsekwencje w zakresie kosztów procesu - będzie musiał częściowo zwrócić je pozwanemu.
Sygn. akt: I C 24/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa I. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda I. W. kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia za
Czytaj więcej»

I C 34/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo żądania przez powodów od ubezpieczyciela - pozwanego zadośćuczynienia wynikającego z umowy ubezpieczenia w związku ze stratą osoby najbliższej.
Sygn. akt: I C 34/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2015 r. sprawy z powództwa: E. L. i A. C. przeciwko: (...) S.A. w W. - o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. L. kwotę 15.000(piętnaście tysięcy) złotych wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 36/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ustalaniu rozmiaru krzywdy niematerialnej znaczący jest także okres korzystania ze zwolnienia lekarskiego, a także okres unieruchomienia kołnierzem ortopedycznym.
Sygn. akt: I C 36/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa A. P. przeciwko C. (...) w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego C. (...) w P. na rzecz powoda A. P. kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia
Czytaj więcej»

I C 95/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zatrzymanie pojazdu za osią jezdni bez odpowiedniego i czytelnego dla innych użytkowników jezdni oznakowania stanowi przeszkodę, której kierujący z przeciwnego kierunku nie mógł się spodziewać, a zatem to kierowca zatrzymanego pojazdu ponosi winę za wypadek komunikacyjny.
Sygn. akt: I C 95/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. B. kwotę 15.560 (piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100) złotych z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 177/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ciężar dowodu zawarcia umowy o dzieło w sytuacji braku umowy na piśmie obciąża powoda.
Sygn. akt: I C 177/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: stażysta Paulina Kruk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2016 r. w W. sprawy z powództwa : K. G. przeciwko: T. W. - o zapłatę I zasądza od pozwanego T. W. na rzecz powoda K. G. kwotę 7.000(siedem tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od wskazanej kwoty z
Czytaj więcej»

I C 193/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niefachowe wykoanie usługi naprawy samochodu przez profesjonalny zakład naprawczy, które doprowadzło do wypadku i powstania szkody po stronie właściciela pojazdu skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą właściciela zakłądu naprawczego i ubezpieczyciela OC.
Sygn. akt: I C 193/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. G. (1) kwotę 10.811,76 (dziesięć tysięcy osiemset jedenaście 76/100) złotych z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieudowodnienie przez ubezpieczyciela przyczynienia się poszkodowanego do powstałej szkody skutkuje wypłatą odszkodowania w pełnej kwocie równej wartości szkody.
Sygn. akt: I C 194/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. Sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda S. Z. kwotę 7.640 (siedem tysięcy sześćset czterdzieści) złotych z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla skutecznego przelewu wierzytelności nie jest waymagana ani zgoda ani wiedza dłużniika.
Sygnatura akt: I C 197/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. ` przeciwko: Z. Z. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Z.
Czytaj więcej»

I C 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód musi przede wszystkim wykazać skuteczne nabycie wierzytelności, aby mógł się domagać jej zasądzenia.
Sygn. akt: I C 205/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Kosecka po rozpoznaniu w dniu 1 września 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko H. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża pozwanej kosztami postępowania poniesionymi przez powoda. SSR Hanna Woźniak Sygn. akt I C 205/16 upr
Czytaj więcej»