Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
570

I C 177/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ciężar dowodu zawarcia umowy o dzieło w sytuacji braku umowy na piśmie obciąża powoda.
Sygn. akt: I C 177/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: stażysta Paulina Kruk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2016 r. w W. sprawy z powództwa : K. G. przeciwko: T. W. - o zapłatę I zasądza od pozwanego T. W. na rzecz powoda K. G. kwotę 7.000(siedem tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od wskazanej kwoty z
Czytaj więcej»

I C 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla skutecznego przelewu wierzytelności nie jest waymagana ani zgoda ani wiedza dłużniika.
Sygnatura akt: I C 197/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. ` przeciwko: Z. Z. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Z.
Czytaj więcej»

I C 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieudowodnienie przez ubezpieczyciela przyczynienia się poszkodowanego do powstałej szkody skutkuje wypłatą odszkodowania w pełnej kwocie równej wartości szkody.
Sygn. akt: I C 194/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. Sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda S. Z. kwotę 7.640 (siedem tysięcy sześćset czterdzieści) złotych z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód musi przede wszystkim wykazać skuteczne nabycie wierzytelności, aby mógł się domagać jej zasądzenia.
Sygn. akt: I C 205/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Kosecka po rozpoznaniu w dniu 1 września 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko H. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża pozwanej kosztami postępowania poniesionymi przez powoda. SSR Hanna Woźniak Sygn. akt I C 205/16 upr
Czytaj więcej»

I C 207/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Złożony przez powódkę weksel posiada wszystkie cechy, o których mowa w art. 101 Prawa wekslowego, w związku z czym jest ważny i kreuje zobowiązanie wekslowe.
Sygn. akt I C 207/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Foksińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej w B. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powódki (...) Spółki akcyjnej w B. kwotę 3.532,77 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieśc
Czytaj więcej»

I C 231/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 231/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. sp. k-a. sp. j. w W. przeciwko P. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 obciąża powoda kosztami postępowania i uznaje je za uiszczone w całości. SSR Hanna Woźniak Sygn. akt I C 231/16 upr
Czytaj więcej»

I C 233/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Związanie sądu cofnięciem powództwa
Sygn. akt: I C 233/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko B. W. - G. o zapłatę 1 umarza postępowanie, 2 kosztami postępowania obciąża powoda i uznaje je za uiszczone w całości, 3 zarządza zwrócić powodowi Bankowi (...) S.A. w W. na num
Czytaj więcej»

I C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Związanie sądu uznaniem powództwa.
Sygn. akt: I C 221/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: stażysta Paulina Kruk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2016 r. w W. sprawy z powództwa : (...) S.A. w W. przeciwko: K. K. - o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 1.440,76(jeden tysiąc czterysta czterdzieści 76/100) złotych wra
Czytaj więcej»

I C 245/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedozwolone klauzule umowne są nieważne i nie wiążą pożyczkobiorcy.
Sygn. akt: I C 245/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko N. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej N. C. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 1.047,38 (jeden tysiąc czterdzieści siedem 38/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia
Czytaj więcej»

I C 162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia nie tylko faktu powstania szkody, ale także związku przyczynowego między powstałą szkodą, a działaniem lub zaniechaniem pozwanego.
Sygn. akt: I C 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa W. C. (1) przeciwko K. D. , J. D. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości, 2 zasadza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie na rzecz adwokat M. G. 442,80 (czterysta czterdzieści dwa 80
Czytaj więcej»