Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
667

I C 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieudowodnienie przez ubezpieczyciela przyczynienia się poszkodowanego do powstałej szkody skutkuje wypłatą odszkodowania w pełnej kwocie równej wartości szkody.
Sygn. akt: I C 194/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. Sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda S. Z. kwotę 7.640 (siedem tysięcy sześćset czterdzieści) złotych z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 194/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2021-03-30

Data publikacji: 2021-09-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 194/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2021roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka – Twarogowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2021 roku w Wąbrzeźnie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko E. S. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powoda (...) Banku S.A. z siedzibą w W. 11.574,97 zł (jedenaście tysięcy pięćset siedemdzies
Czytaj więcej»

I C 193/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niefachowe wykoanie usługi naprawy samochodu przez profesjonalny zakład naprawczy, które doprowadzło do wypadku i powstania szkody po stronie właściciela pojazdu skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą właściciela zakłądu naprawczego i ubezpieczyciela OC.
Sygn. akt: I C 193/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. G. (1) kwotę 10.811,76 (dziesięć tysięcy osiemset jedenaście 76/100) złotych z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla skutecznego przelewu wierzytelności nie jest waymagana ani zgoda ani wiedza dłużniika.
Sygnatura akt: I C 197/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. ` przeciwko: Z. Z. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Z.
Czytaj więcej»

I C 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód musi przede wszystkim wykazać skuteczne nabycie wierzytelności, aby mógł się domagać jej zasądzenia.
Sygn. akt: I C 205/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Kosecka po rozpoznaniu w dniu 1 września 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko H. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża pozwanej kosztami postępowania poniesionymi przez powoda. SSR Hanna Woźniak Sygn. akt I C 205/16 upr
Czytaj więcej»

I C 207/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Złożony przez powódkę weksel posiada wszystkie cechy, o których mowa w art. 101 Prawa wekslowego, w związku z czym jest ważny i kreuje zobowiązanie wekslowe.
Sygn. akt I C 207/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Foksińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej w B. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powódki (...) Spółki akcyjnej w B. kwotę 3.532,77 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieśc
Czytaj więcej»

I C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Związanie sądu uznaniem powództwa.
Sygn. akt: I C 221/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: stażysta Paulina Kruk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2016 r. w W. sprawy z powództwa : (...) S.A. w W. przeciwko: K. K. - o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 1.440,76(jeden tysiąc czterysta czterdzieści 76/100) złotych wra
Czytaj więcej»

I C 233/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Związanie sądu cofnięciem powództwa
Sygn. akt: I C 233/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko B. W. - G. o zapłatę 1 umarza postępowanie, 2 kosztami postępowania obciąża powoda i uznaje je za uiszczone w całości, 3 zarządza zwrócić powodowi Bankowi (...) S.A. w W. na num
Czytaj więcej»

I C 231/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 231/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. sp. k-a. sp. j. w W. przeciwko P. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 obciąża powoda kosztami postępowania i uznaje je za uiszczone w całości. SSR Hanna Woźniak Sygn. akt I C 231/16 upr
Czytaj więcej»

I C 242/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-05-15

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: " Za niedozwolone klauzule umowne w świetle art.3851§1 kc, należy uznać te postanowienia umowne, które pod postacią opłaty pobieranej formalnie na poczet pokrycia kosztów konkretnych czynności, w rzeczywistości stanowią dla pożyczkodawcy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem.
Sygnatura akt: I C 242/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko: A. W. - o zapłatę I zasądza od pozwanej A. W. na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 13.135,00 zł (trzynaście tysięc
Czytaj więcej»