Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
642

II K 120/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna orzekana w wyroku łącznym jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej skazanego w okresie objętym skazaniem za przestępstwa pozostające w realnym zbiegu
Sygn. akt II K 120/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka Protokolant: stażysta Dorota Kowalska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie Janusza Biewalda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 i 25 kwietnia 2016 roku sprawy R. W. , s. E. i A. z domu B. , ur. (...) w T. , o nr PESEL (...) skazanego prawomocnymi wyrokami: I. wyrokiem Sądu R
Czytaj więcej»

II K 126/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 126/18 UZASADNIENIE D. K. został skazany prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 stycznia 2003 roku, sygn. akt II K 452/02 za przestępstwo z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 20 lutego 2002 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, gdzie następnie postanowieniem z dnia 11 lutego 2005 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach zarządził wy
Czytaj więcej»

II K 131/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sprawca, kierując samochodem osobowym rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w ten sposób, że przekroczył dopuszczalną i bezpieczną prędkość oraz nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, (...)
Sygn. akt II K 131/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia SR Krzysztof Twarogowski Protokolant: sekr. sąd. Kamilla Kulifer przy udziale Prok. Rej. J. Biewalda po rozpoznaniu w dniu 05 września 2017 roku na rozprawie sprawy P. E. , syna G. i D. z domu K. , urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 16 grudnia 2016 roku w R. , woj. (...)- (...) , kierując samochodem marki S. (...
Czytaj więcej»

II K 133/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sprawca, który w okresie 12 lat był ośmiokrotnie skazany za czyn z art. 244kk, przy kolejnym skazaniu z art. 244kk nie zasługuje na dobrodziejstwo wymierzenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
Sygn. akt II K 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący Sędzia SR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sąd. Kamilla Kulifer przy udziale Prokuratora Rejonowego Janusza Biewalda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2015 roku sprawy D. S. , syna W. i L. z domu R. , urodzonego (...) w W. , oskarżone go o to, że: w dniu 27 czerwca 2015 roku w S. , woj. (...)- (...) kierował rowerem po drod
Czytaj więcej»

II K 133/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-01-24

Data publikacji: 2020-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 133/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Natalia Dąbrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Natalia Kempa po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 07 grudnia 2018 roku, 29 maja 2019 roku, 12 czerwca 2019 roku, 16 października 2019 roku i 11 grudnia 2019 roku, 20 grudnia 2019 i 20 stycznia 2020 roku sprawy z oskarżenia prywatnego M. K. przeciwko P. W. synowi A. i G.
Czytaj więcej»

II K 133/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II K 133/15 UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2015 roku D. S. kierował rowerem po drodze publicznej w S. , pomimo tego, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie VII K 18/13 został orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia rowerów na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu na okres 3 (trzech) lat. Wyrok ten w zakresie kary został zmieniony orzeczeniem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 4 lipca 2013r. w
Czytaj więcej»

II K 133/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-02-10

Data publikacji: 2020-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 133/18 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 135/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Sygn. akt II K 135/15 UZASADNIENIE M. B. w dniu 10 lipca 2015 roku do późnych godzin spożywał alkohol. Następnego dnia rano wypił jeszcze 3-4 piwa o pojemności 0,5 litra. Około godziny 18:30 w dniu 11 lipca 2015r. zdecydował się pojechać do znajomego motorowerem. W miejscowości Z. zauważył patrol policji. Chcąc uniknąć kontroli zawrócił, ale nie opanował pojazdu i wywrócił się. Z miejsca zdarzenia zabrało go pogotowie. Wynik badania krwi wskazał, że oskarżony jechał motorowerem znajdując się w s
Czytaj więcej»

II K 135/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 3 sprawy za kradzież z włamaniem skazano na kary po 1 roku pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia szkody, przepadek dowodów rzeczowych i koszty
Sygn. akt II K 135/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wąbrzeźno, dnia 25 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Krzysztof Twarogowski Protokolant: sekr. sąd. Kamilla Kulifer przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie Wandy Grandy po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 roku na rozprawie sprawy 1 M. O. , syna P. i B. z domu W. , urodzonego (...) w T. , 2 K. G. , syna Z. i M. z domu C. , urodzoneg
Czytaj więcej»

II K 136/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-09-18

Data publikacji: 2020-12-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 136/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia SR Natalia Dąbrowska Protokolant: sekr. sąd. Natalia Kempa przy udziale Prokuratora Rejonowego w Wąbrzeźnie Janusza Biewalda po rozpoznaniu w dniu 09 września 2019 roku na rozprawie sprawy 1 M. Z. , syna P. i M. z. (...) Ł. , urodzonego (...) w W. 2 S. M. , syna D. i K. z domu L. , urodzonego (...) w W. oskarżonych o to, że: w d
Czytaj więcej»