Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
728

I C 13/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ciężar dowodu okoliczności stanowiących o rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia spoczywa niewątpliwie na pozwanym.
Sygn. akt I C 13/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Strzelecka po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (...) w W. przeciwko B. L. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego S. K. 1 w W. na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 13/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-09-11

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 320 k.p.c.- przepis ten daje możliwość orzekania o sposobie spełnienia świadczenia w sposób bardziej dogodny dla zobowiązanego, aniżeli wynikałoby to z regulacji prawa materialnego.
Sygn. akt: I C 13/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko U. S. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanej U. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 11.263,37 zł (jedenaście tysięcy
Czytaj więcej»

I C 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawne dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania przez powódkę od ubezpieczyciela - pozwanego w związku ze stratą osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym.
Sygn. akt: I C 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekretarz Jacek Kutta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2015 r. w W. sprawy z powództwa: A. J. (1) przeciwko: (...) Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. - o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. na rzecz powódki A. J. (1) kwotę 10.000(dziesięć
Czytaj więcej»

I C 15/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2018-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "wskazany przepis ustanawia obowiązek wspólnego ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze zwolnieniem od pracy działacza związkowego przez wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają pracowników będących członkami tego związku, w oparciu o zasadę proporcjonalności".
Sygnatura akt: I C 15/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2017 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: Gminy P. przeciwko: Gminie M. W. - o zapłatę I. zasądza od pozwanej Gminy M. W. na rzecz powódki Gminy P. kwotę 48.745,18 zł (czterdzieści osiem tysięcy s
Czytaj więcej»

I C 17/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-01-03

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Zadośćuczynienie orzekane na podst. art. 445 §1 kc ma charakter całościowy".
Sygnatura akt: I C 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: małoletniej L. T. , w imieniu której działa przedstawiciel ustawowy P. T. przeciwko: B. S. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. S. na rzecz powódki L. T. 3
Czytaj więcej»

I C 20/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Lekarz nie odpowiada za nadzwyczajne, nie do przewidzenia komplikacje oraz inne skutki nie pozostające w związku przyczynowym z jego postępowaniem.
Sygn. akt: I C 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: stażysta Paulina Kruk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.12.2015 r. w W. sprawy z powództwa: R. G. przeciwko: (...) w W. , (...) w W. - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki R. G. na rzecz pozwanego (...) w W. kwotę 2.817(dwa tysiące osiemset siedemnaście) złotych ty
Czytaj więcej»

I C 21/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-07-24

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 21/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka - Twarogowska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 roku w Wąbrzeźnie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: (...) (...) z siedzibą w G. przeciwko: M. B. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. B. (1) na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą w G. kwotę 4.532,76 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 22/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-03-16

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel naprawia - zamiast posiadacza lub kierującego pojazdem - szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające m. in. ze spowodowania śmierci, jeśli wobec tych osób trzecich odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz lub kierujący.
Sygn. akt: I C 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , 16 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.03.2016 r. sprawy z powództwa: małoletniej M. D. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę J. K. przeciwko: (...) S.A. w S. - o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. D. kwotę 31.795,
Czytaj więcej»

I C 24/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód ponosi ryzyko, że jeżeli wytoczy powództwo o świadczenie nadmiernie wygórowane, będzie musiał w tym zakresie ponieść konsekwencje w zakresie kosztów procesu - będzie musiał częściowo zwrócić je pozwanemu.
Sygn. akt: I C 24/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa I. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda I. W. kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia za
Czytaj więcej»

I C 26/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-09-24

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 26/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Hanna Woźniak Protokolant: St. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2020 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko Gminie K. o ukształtowanie stosunku prawnego 1 oddala powództwo w całości, 2 zasądza od powoda (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej Gminy K. kwotę 3.600 (trzy tysią
Czytaj więcej»