Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
577

I C 6/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: " Ochrony dłużnika nie należy stawiać ponad ochronę wierzyciela".
Sygn. akt: I C 6/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą we W. przeciwko D. N. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanej D. N. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą we W. kwotę 9.738,73 zł (dziewięć tysię
Czytaj więcej»

I C 10/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia został przerwany jedynie w stosunku do banku.
Sygn. akt I C 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Strzelecka po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) N. Z. w K. przeciwko A. Ł. o zapłatę I oddala powództwo; II ustala, że koszty procesu ponosi powód. Sygn. akt I C 10/17 UZASADNIENIE Powód (...) N. Z. (1) w K. wniósł o wydanie nakaz
Czytaj więcej»

I C 6/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, choćby na skutek jednego i tego samego zdarzenia wzbogaciło się wiele podmiotów, nie jest odpowiedzialnością solidarną wzbogaconych.
Sygn. akt I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 15 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Foksińska Protokolant: sekretarz sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. W. przeciwko M. W. , A. W. (1) i A. W. (2) o zapłatę I zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powódki E. W. kwotę 193,10 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynienie nakładów na nieruchomość po odwołaniu umowy darowizny, a więc w sytuacji, gdy powodowie już byli w zwłoce w kwestii wydania nieruchomości prawowitej właścicielce, nie ma charakteru nakładów koniecznych, których zwrotu powodowie mogliby się skutecznie domagać.
Sygn. akt: I C 2/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2015 r. w W. sprawy z powództwa : M. W. i J. W. i z powództwa wzajemnego I. S. przeciwko: I. S. i pozwanym wzajemnym M. W. i J. W. - o zapłatę I zasądza od pozwanej I. S. na rzecz powodów M. W. i J. W
Czytaj więcej»

I C 13/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ciężar dowodu okoliczności stanowiących o rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia spoczywa niewątpliwie na pozwanym.
Sygn. akt I C 13/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Strzelecka po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (...) w W. przeciwko B. L. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego S. K. 1 w W. na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawne dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania przez powódkę od ubezpieczyciela - pozwanego w związku ze stratą osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym.
Sygn. akt: I C 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekretarz Jacek Kutta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2015 r. w W. sprawy z powództwa: A. J. (1) przeciwko: (...) Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. - o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. na rzecz powódki A. J. (1) kwotę 10.000(dziesięć
Czytaj więcej»

I C 13/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-09-11

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 320 k.p.c.- przepis ten daje możliwość orzekania o sposobie spełnienia świadczenia w sposób bardziej dogodny dla zobowiązanego, aniżeli wynikałoby to z regulacji prawa materialnego.
Sygn. akt: I C 13/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko U. S. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanej U. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 11.263,37 zł (jedenaście tysięcy
Czytaj więcej»

I C 15/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2018-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "wskazany przepis ustanawia obowiązek wspólnego ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze zwolnieniem od pracy działacza związkowego przez wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają pracowników będących członkami tego związku, w oparciu o zasadę proporcjonalności".
Sygnatura akt: I C 15/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2017 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: Gminy P. przeciwko: Gminie M. W. - o zapłatę I. zasądza od pozwanej Gminy M. W. na rzecz powódki Gminy P. kwotę 48.745,18 zł (czterdzieści osiem tysięcy s
Czytaj więcej»

I C 559/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt: I C 559/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka-Twarogowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 08 marca 2017 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: K. S. przeciwko: J. B. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. B. na rzecz powódki K. S. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych i zero groszy); 2 oddala powództwo w p
Czytaj więcej»

I C 601/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-06-12

Data publikacji: 2020-04-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żaden przepis prawa nie przewiduje obowiązku złożenia podpisu na polisie przez ubezpieczającego, jako potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, zwłaszcza że umowa taka może podlegać automatycznemu przedłużeniu na podstawie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Sygn. akt: I C 601/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko S. T. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanego S. T. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą w W. kwotę 306,22 zł (trzysta s
Czytaj więcej»