Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
485

I C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Związanie sądu uznaniem powództwa.
Sygn. akt: I C 221/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: stażysta Paulina Kruk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2016 r. w W. sprawy z powództwa : (...) S.A. w W. przeciwko: K. K. - o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 1.440,76(jeden tysiąc czterysta czterdzieści 76/100) złotych wra
Czytaj więcej»

I C 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód musi przede wszystkim wykazać skuteczne nabycie wierzytelności, aby mógł się domagać jej zasądzenia.
Sygn. akt: I C 205/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Kosecka po rozpoznaniu w dniu 1 września 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko H. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża pozwanej kosztami postępowania poniesionymi przez powoda. SSR Hanna Woźniak Sygn. akt I C 205/16 upr
Czytaj więcej»

I C 233/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Związanie sądu cofnięciem powództwa
Sygn. akt: I C 233/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko B. W. - G. o zapłatę 1 umarza postępowanie, 2 kosztami postępowania obciąża powoda i uznaje je za uiszczone w całości, 3 zarządza zwrócić powodowi Bankowi (...) S.A. w W. na num
Czytaj więcej»

I C 231/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 231/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. sp. k-a. sp. j. w W. przeciwko P. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 obciąża powoda kosztami postępowania i uznaje je za uiszczone w całości. SSR Hanna Woźniak Sygn. akt I C 231/16 upr
Czytaj więcej»

I C 245/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedozwolone klauzule umowne są nieważne i nie wiążą pożyczkobiorcy.
Sygn. akt: I C 245/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko N. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej N. C. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 1.047,38 (jeden tysiąc czterdzieści siedem 38/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia
Czytaj więcej»

I C 254/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.
Sygn. akt: I C 254/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko J. W. (1) , E. W. (1) i J. T. (1) , o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 uzgadnia treść księgi wieczystej (...) z rzeczywistym stanem prawn
Czytaj więcej»

I C 247/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-08-20

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powiązanie początku biegu terminu przedawnienia z samą okolicznością wystawienia noty obciążeniowej zawierającej termin spełnienia świadczenia, prowadziłoby do stanu, w którym to do wierzyciela należałoby decydowanie, kiedy roszczenie ulegnie przedawnieniu, a dłużnik mógłby pozostać związany w nieskończoność, co skutkowałoby obejściem zakazu (...)
Sygnatura akt: I C 247/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: sekr. sąd. Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2018 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) z siedzibą w K. przeciwko: M. T. - o zapłatę, I. oddala powództwo w całości; II ustala, że koszty procesu ponosi strona powodowa. Sędzia Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I C 255/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-10-17

Data publikacji: 2018-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "W niniejszej sprawie weksel in blanco został wypełniony jako weksel z oznaczonym terminem płatności. Nie jest więc dopuszczalne zamieszczenie na nim klauzuli oprocentowania. Natomiast po terminie płatność oznaczonym na wekslu, jego posiadaczowi przysługują odsetki od sumy wekslowej w wysokości ustawowej (art. 48 pkt 2 prawa wekslowego), (...)
Sygn. akt I C 255/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 17 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Foksińska Protokolant: sekretarz sądowy Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej w B. przeciwko A. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. J. na rzecz powódki (...) Spółki akcyjnej w B. kwotę 16.589,28 zł (szesnaście tysięcy pięćset os
Czytaj więcej»

I C 268/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-06-07

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciągi z ksiąg bankowych, choć utraciły w postępowaniu cywilnym walor dokumentu urzędowego, to jednak nadal pozostają dokumentami prywatnymi o dość szczególnym charakterze.Podlegają ocenie według ogólnych zasad w konfrontacji z całym zebranym materiałem dowodowym.
Sygn. akt: I C 268/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekretarz Jacek Kutta po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2019 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko P. W. o zapłatę kwoty 3.936,71 zł 1 zasądza od pozwanego P. W. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 3.086,22 (trzy tysiące osiemdziesiąt sześć 22/100) złotych
Czytaj więcej»

I C 272/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzene zwrotu kosztów procesu obniżające o ponad 10% przyznane powodom zadośćuczynienie narusza zasady słuszności.
Sygn. akt: I C 272/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 21 października 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa T. H. , Z. J. , A. H. (1) , J. H. (1) , S. H. , J. J. , J. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w W. następujące kwoty na rzecz powodów: a T. H. 35.000 (
Czytaj więcej»