Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
778

II K 239/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-11-22

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 239/19 UZASADNIENIE Z uwagi na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego w trybie art. 387 kpk , Sąd na podstawie art. 424 § 3 kpk ograniczył zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć. W. K. (1) został oskarżony o to, że I w dniu 11 lipca 2019 roku w W. , woj. (...) , dokonał rozboju na osobie ekspedientki D. K. w ten sposób, że wszedł do sklepu i zagroził jej natychmiastowym użyciem przemocy polegającej na użyciu wobec niej noż
Czytaj więcej»

II K 244/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla bytu przestępstwa oszustwa bez znaczenia jest okoliczność czy oskarżony miał zamiar przywłaszczyć uzyskaną kwotę pieniężną czy też zwrócić ją po pewnym czasie bankowi
Sygn. akt II K 244/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka Protokolant: sekretarz sądowy Kamilla Kulifer przy udziale ------------------------ po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 roku na rozprawie sprawy R. R. (1) syna R. i M. z domu S. , ur. (...) w G. , o nr PESEL (...) oskarżonego o to, że: w dniu 25 listopada 2013 roku w W. , woj. (...) , w celu os
Czytaj więcej»

II K 247/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 247/15 UZASADNIENIE S. P. (1) został skazany następującymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 1999 roku, sygn. akt II K 110/99, za przestępstwo popełnione w dniu 19 stycznia 1999r., z art. 279 § 1 kk , na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 4 lat próby, a następnie postanowieniem z 29 marca 2001 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary; 2. Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 1999 roku, sygn. akt II K
Czytaj więcej»

II K 248/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: połączono kary pozbawienia wolności na zasadzie absorpcji
Sygn. akt II K 248/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 08 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział II Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Twarogowski Protokolant: sekr. Sąd. Kamilla Kulifer przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie Janusza Biewalda po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2016 roku na rozprawie z wniosku skazanego sprawy D. K. , syna S. i E. z domu Ś. , ur. (...) w W. , o nr PESEL (...) skazanego prawomocnymi wyro
Czytaj więcej»

II K 246/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2017-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1 rok ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne, zobowiązanie do wykonywania pracy zarobkowej i powstrzymania się od nadużywania alkoholu, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne na rzecz Fundacji Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 000 zł
Sygn. akt II K 246/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący - Sędzia SR Krzysztof Twarogowski Protokolant - sekr. sąd. Kamilla Kulifer przy udziale Prokuratora Rejonowego Janusza Biewalda po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na rozprawie sprawy P. Z. , syna J. i K. z domu J. , urodzonego (...) w W. ,, oskarżonego o to, że: w dniu 01 sierpnia 2016 roku w P. , woj. (...)- (...) , będąc w stan
Czytaj więcej»

II K 240/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2017-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1 rok ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy na cele społeczne, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, dożywotni zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 000 zł
Sygn. akt II K 240/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Krzysztof Twarogowski Protokolant: sekr. sąd. Kamilla Kulifer przy udziale Prokuratora Rejonowego Janusza Biewalda po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r.. na rozprawie sprawy P. B. , syna C. i E. z domu K. , urodzonego (...) w W. , oskarżonego o to, że: w dniu 01 sierpnia 2016 roku w W. , woj. (...)- (...) , na ulicy (...) kie
Czytaj więcej»

II K 251/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2022-02-11

Data publikacji: 2022-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 251/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 253/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2019-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 253/18 UZASADNIENIE M. G. umieściła na portalu olx.pl ogłoszenie o sprzedaży wózka dziecięcego ,, B. (...) w 1” (nr ID ogłoszenia: (...) ). W dniu 13 sierpnia 2017 roku ogłoszeniem tym zainteresowała się A. B. i za pośrednictwem portalu olx.pl skontaktowała się z nią. M. G. podała A. B. numer (...) i fałszywe dane osobowe do kontaktu: M. B. , (...) -700, ul. (...) . Za pośrednictwem smsów ustalono, że cena wózka z kosztami wysyłki wyniesie łącznie 500 zł. Dowód: - zeznania świadka
Czytaj więcej»

II K 253/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-01-24

Data publikacji: 2020-08-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 253/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Natalia Dąbrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Natalia Kempa przy udziale Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. reprezentowanego przez M. D. po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku na rozprawie sprawy R. S. , syna L. i L. z domu C. , urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że: działając w imieniu ojca L. S. prowadzącego działalno
Czytaj więcej»

II K 258/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-06-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: kierowanie samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości, skazano na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 5 lat, świadczenie na rzecz FPP i PP w wysokości 5000 zł
Sygn. akt II K 258/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Krzysztof Twarogowski Protokolant: sekr. sąd. Kamilla Kulifer przy udziale Prok. Rej. M. Goldyszewicza po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 roku na rozprawie sprawy B. G. , syna T. i E. z domu K. , urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 31 sierpnia 2017 roku w J. gm. R. woj. (...)- (...) kierował samochodem oso
Czytaj więcej»