Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
756

I C 837/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-07-24

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa pożyczki w świetle unormowania kodeksu cywilnego może mieć zarówno charakter odpłatny, jak i nieodpłatny.
Sygn. akt: I C 837/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka - Twarogowska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 roku w Wąbrzeźnie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: U. (...) z siedzibą w K. przeciwko: T. W. o zapłatę 1) zasądza od pozwanej T. W. na rzecz powoda U. (...) z siedzibą w K. kwotę 2.192,24 zł (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote dwadz
Czytaj więcej»

I C 751/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie pozwanego ukierunkowane na uwolnienie się z rąk funkcjonariusza policji i ucieczkę z miejsca zdarzenia skłania do oceny, ze wyrządzenie szkody w postaci podarcia munduru nastąpiło z winy nieumyślnej, co również skutkuje odpowiedzialnością z art. 415 kc.
Sygn. akt: I C 751/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – (...) w G. przeciwko M. S. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda Skarbu Państwa – (...) w G. kwotę 132,64 zł (sto trzydzieści dwa
Czytaj więcej»

I C 741/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-02-26

Data publikacji: 2020-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie z art. 6 kc to na powodzie spoczywa ciężar wykazania wierzytelności.
Sygn. akt: I C 741/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko S. J. - o zapłatę 1) oddala powództwo w całości; 2 ustala, że koszty procesu ponosi strona powodowa. Sędzia Ludmiła Dulka –
Czytaj więcej»

I C 879/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Dokonanie ustalenia, kiedy uprawniony mógł najwcześniej podjąć czynność, o której mowa w analizowanym przepisie, powinno być dokonane in casu " /k. 97-97 v
Sygnatura akt: I C 879/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko: D. K. (1) (poprzednio K. ) - o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 ustala, że koszty procesu ponosi s
Czytaj więcej»

I C 919/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-10-09

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 919/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: stażysta Zuzanna Witkowska po rozpoznaniu w dniu 09 październikaa 2020 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko W. L. - o zapłatę 1) oddala powództwo w całości; 2) ustala, że koszty procesu ponosi strona powodowa. Sędzia Lud
Czytaj więcej»

I C 945/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-07-20

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 945/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka - Twarogowska po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2020 roku w Wąbrzeźnie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko S. T. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanego S. T. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 40.477,25 zł (czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem zło
Czytaj więcej»

I Ns 6/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo stron do rozgraniczenia spornych nieruchomości.
Sygnatura akt: I Ns 6/15 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr. sąd. Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z urzędu: z udziałem: D. G. , H. K. i Gminy K. - o rozgraniczenie p o s t a n a w i a : I dokonać rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ł. , gmina K. , powiat (...) , województwo (...) , oznaczonej n
Czytaj więcej»

I C 951/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2020-10-09

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 951/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: stażysta Zuzanna Witkowska po rozpoznaniu w dniu 09 października 2020 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko W. L. - o zapłatę 1) oddala powództwo w całości; 2) ustala, że koszty procesu ponosi strona powodowa. Sędzia Lu
Czytaj więcej»

I Ns 26/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w sytuacji nierównego przyczynienia się małżonków do jego powstania może nastąpić tylko wtedy, gdy małżonek w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstania tego majątku mimo posiadanych sił i możliwości zarobkowych.
Sygn. akt: I Ns 26/18 POSTANOWIENIE Dnia 30 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant sekretarz Jacek Kutta po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z wniosku J. B. (1) z udziałem P. Ś. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 oddalić wniosek uczestnika P. Ś. o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, 2 dokonać podziału majątku wspólnego J. B. (1) i P. Ś. o wartoś
Czytaj więcej»

I Ns 34/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma przeszkód prawnych, by zarządcą nieruchomości ustanowionym przez sąd był jeden ze współwłaścicieli.
Sygn. akt: I Ns 34/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z wniosku G. M. z udziałem H. M. (1) , M. G. (1) , J. B. , L. S. (1) , K. M. , I. O. (1) , G. R. o wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną postanawia: 1 ustanowić zarządcę nieruchomości położonej w W. przy ulicy (...) (...) w oso
Czytaj więcej»